Privacy beleid

1 Verantwoordelijk

1.1 Cerasis BVBA, de vennootschap met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE0641.904.725, met als handelsbenaming ‘Cerasis’ is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en de verwerking van persoonsgegevens van de klant/koper zoals beschreven in dit privacy beleid.

1.2 De klant/koper dient zich er van bewust te zijn dat Cerasis BVBA niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere bronnen en websites. Op cerasis.be vindt de klant/koper hyperlinks naar externe websites die geen eigendom zijn van Cerasis BVBA. Cerasis BVBA kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van toepassing op deze externe pagina’s. Het is vervolgens aan de klant/koper om het privacy beleid van deze externe pagina’s te raadplegen en al dan niet goed te keuren.

2 Toepassing

2.1 Dit privacy beleid wordt toegepast op de diensten van cerasis.be en alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Cerasis BVBA. Persoonsgegevens van elke klant, koper, bezoeker of andere persoon die contact heeft (gehad) met cerasis.be.

2.2 Dit privacy beleid is ook van toepassing bij een bezoek aan de showtuin/showroom van Cerasis, wanneer de klant/koper meedoet aan een actie, wedstrijd of event of op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten of producten.

3 Persoonsgegevens

3.1 Persoonsgegevens zijn privacygevoelige informatie die persoonsgebonden is en herleidbaar is naar één specifiek persoon. Dit kan gaan over een telefoonnummer, adres, naam of e-mailadres, alsook betaalgegevens, bestelgeschiedenis en IP-adres.

3.2 Deze persoonsgegevens krijgt Cerasis BVBA rechtstreeks via cerasis.be wanneer een klant/koper de website bezoekt en bepaalde gegevens invult in het contactformulier of een aankoop verricht. Alsook wanneer de klant/koper een bezoek aan de showtuin/showroom van Cerasis brengt en hier zijn/haar persoonsgegevens doorgeeft.

4 Verwerking

4.1 Cerasis BVBA gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel en uitsluitend in het kader van een goede dienstverlening.

4.2 Bij het plaatsen van een bestelling door klant/koper zijn er persoonsgegevens (naam, adres, betaalgegevens) nodig die noodzakelijk zijn voor het verwerken van zijn/haar bestelling. Andere persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) zijn dan weer noodzakelijk om te informeren over de status van zijn/haar bestelling.

4.3 Bij het invullen van het contactformulier worden er persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze worden enkel verwerkt om vragen of verzoeken van de klant/koper te beantwoorden.

4.4 Voor het versturen van de nieuwsbrief en/of promoties wordt er gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Indien de klant/koper akkoord gaat met dit privacy beleid ontvangt hij/zij automatisch nieuwsbrieven en promoties. Dit tot de klant/koper zichzelf wenst uit te schrijven op de nieuwsbrief en hiervoor vervolgens contact opneemt met Cerasis BVBA.

4.5 De klant/koper heeft recht op overdraagbaarheid van zijn/haar persoonlijke gegevens om deze door een andere partij te laten uitvoeren en kan hiervoor een verzoek doen.

4.6 De door de klant/koper verstrekte gegevens worden niet aan derden gedeeld, tenzij er volgens de politie sprake is van acute dreiging of dit door de rechter wordt afgedwongen.

4.7 De werknemers binnen Cerasis BVBA zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren bij de verwerking van deze gegevens.

4.8 De klant/koper heeft recht op het beperken van de verwerking van zijn/haar gegevens en kan hiervoor een verzoek doen. Alsook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Bij het aantekenen van bezwaar wordt de gegevensverwerking meteen onderbroken.

5 Bewaring

5.1 Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in gebruik genomen door Cerasis BVBA.

5.2 Cerasis BVBA bewaard persoonsgegevens zolang het nodig is om te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Dit kan per dienstverlening verschillen.

5.3 Persoonsgegevens van bestaande klanten worden bewaard zolang deze klant/koper is van Cerasis. Wanneer er door de klant/koper wordt aangegeven dat hij/zij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, vatten wij dit op als een verzoek om de persoonsgegevens niet langer te bewaren.

5.4 Persoonsgegevens die op grond van de (belasting)wetgeving moeten bewaard blijven, zullen niet verwijderd worden. Zelfs niet op vraag van de klant/koper. Persoonlijke gegevens die voorbij de toepasselijk bewaartermijn vallen, zullen worden gewist of geanonimiseerd.

6 Wijzigingen

6.1 Elke klant/koper die persoonlijke gegevens heeft verstrekt via cerasis.be, kan ten allen tijde inzage vragen in de gegevens die Cerasis BVBA ter beschikking heeft. Dit om deze eventueel te wijzigen of aan te vullen.

6.2 Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van deze website, cerasis.be. Aanpassingen en/of veranderingen die worden doorgevoerd aan deze website, kunnen leiden tot een wijziging van het privacy beleid. Het is vervolgens raadzaam om het privacy beleid op regelmatige basis te raadplegen.